به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران
در پارک حیوانات شمالی جهان در نروژ، حیوانات به علت زیاد دیدن انسان‌ها اجتماعی شده‌اند و با آن‌ها ارتباط دوستانه‌ای برقرار می‌کنند.

روباه در این پارک به طور ناگهانی روی سر توریست پریده است، همچنین گرگ‌ها با این که جزء حیوانات وحشی هستند معمولا از انسان‌ها می‌ترسند و از آن‌ها دوری می‌کنند ولی در این پارک آن‌ها کاملا به انسان‌ها نزدیک می‌شوند و آن‌ها را نوازش می‌کنند.