به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ،

در ايالت ساوث كارولينای آمريكا ، سگی به خاطر علاقمندی بسيار به گربه ای كه در خيابان ها آواره بود ، نقش مادر را برای برای اين حيوان بازی می‌كند و از او نگهداری ويژه ای انجام می‌دهد.