سگ را با یک کت یا قالیچه بپوشایند و آن را هر چه سریعتر به دکتر دامپزشک برسانید. معانیه و درمان را کلاً به عهدۀ دامپزشک بگذارید.خونریزی
اگر خون از یک اندام حرکتی بشدت جاری است ، پیش از باندپیچی از یک نوار کشی ساده ( تورنیکت ) در بالای محل زخم استفاده کنید ولی هرگز آن را بیش از 20 دقیقه در چنین حالتی رها ننمایید.
زخمی که بشدت خونریزی دارد همیشه نیاز به بخیه خواهد داشت ، بنابراین سگ را بلافاصله پس از انجام کمکهای اولیه به دکتر دامپزشک برسانید .
از آنجا که داروهای سولفامیدی و آنتی بیوتیکها در دسترس می باشند، انجام پانسمان موضعی توسط صاحب حیوان ضرورتی ندارد .