جکوی انگشت دراز نیکولسکی

نام علمی : Cyrtopodion longipesنام انگلیسی : nikolsky's long toed gecko نام فارسی: جکوی انگشت دراز نیکولسکی


مشخصات:
فلسهاي زير چانه اي مشخص و معمولاً در تماس با فلس چانه اي؛ برآمدگي هاي زير راني وجود دارند؛ نرها با رديفهاي پيوسته از منافذ راني و پيش مخرجي؛ رديفي از 26 تا 30 برآمدگي در امتداد ستون مهره اي از پشت سر تا تراز مخرجي؛ 32 تا 38 منفذ راني و پيش مخرجي (كلاً در هر دو طرف) در نرها؛ اولين جفت فلسهاي زير چانه اي در تماس با هم شكاف كوچكي را تشكيل مي دهند ( كمتر از 10% اندازه فلس زير چانه اي ) يا توسط يك يا دو فلس گلويي جدا شده اند؛ 27 تا 36 فلس شكمي در عرض ناحيه مياني شكم؛ 12 تا 16 فلس ما بين چشمها بر روي سر.رنگ آميزي: سطح رويي خاكستري روشن؛ پشت با 5 تا 6 نوار عرضي تيره؛ دم با 8 تا 10 نوار تيره؛ اندامهاي حركتي با 6 تا 9 نوار تيره؛ ناحيه شكمي سفيد بدون آثار تيره.زيستگاه: نواحي بياباني خشك، در تپه ها يا دامنه هاي سنگلاخي، دشتهاي باز، غارها، بناهاي گلي يا آجري، بدون پوشش گياهي يا بوته هاي بسيار اندك و پراكنده.عادات و رفتار: شبها روي ديوارها يا كناره سنگها و صخره ها فعالند، در مكانهاي تاريك نظير سردابها، غارها، زير زمينها و غيره در طول روز يا شب ديده مي شوند؛ در زير سنگها، ‌لاي سنگها يا صخره ها، شكاف ديوارها يا آجرها مخفي مي شوند؛ از حشرات مختلف و گاهي عنكبوتها تغذيه مي كنند.پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، ‌تركمنستان، ‌ازبكستان.اندازه: نوك پوزه تا مخرج 61 ميليمتر دم 75 ميليمتر.ملاحظات: كليه توضيحات ارائه شده مربوط به زير گونه C.l.longipes بوده كه در ايران اين زير گونه پراكندگي دارد، و محل نمونه تيپيك آن از ايران، نهبندان واقع در استان خراسان مي باشد. احتمال وجود زير گونه C.l.microlepis نيز در مرزهاي شرقي ايران گزارش شده است.منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک: جکوی انگشت دراز نیکولسکی