Pierre Javelle و Akiko Ida به عنوان عکاسان غذایی و تجاری مشغول به کارند.این دو هنرمند خوش ذوق در پروژه ای به نام MINIMIAM را که مخلوط دو کلمه MINI مینیاتوری و MIAM (در زبان فرانسه) جالب است ، عکس هایی بسیار جالب و زیبا از خوراکی های رنگارنگ و انسان های مینیاتوری که اطراف آنها زندگی میکنند گرفته اند.