خبرگزاری ایرنا: پس از گذشت ده روز از دی ماه و تجربه آغاز زمستانی خشک و بی بارش و در حالی که آلودگی هوا طی چند روز اخیر، امان از مردم تهران بریده بود، شروع بارش برف از صبحگاه چهارشنبه موجب شد مردم برای ساعاتی با شادمانی در هوای پاک نفسی راحت کشیدند.