سلام. من می تونم از خرگوش و همستر که می خواین واگذار کنید نگهداری کنم.عاشقشونم. خودم هم دارم. اصفهان. پیام بدید لطفاتورو خدا این نی نی های نازو به بچه ها ندید. ظلمه به خدا میکشنشون.