مرجع : فارس
گروه جامعه: پس از صدها سال نادرترین گونه از ارکیده اروپایی در پرتغال کشف شد.
دانشمندان در جزیره آکور در تنها قله آتشفشانی ارکیده ای که نزدیک به دو قرن ناشناس مانده را کشف کردند. این گونه جدید ارکیده با نام "پلاتانترا آزوریکا" یا "ارکیده پروانه" برای اولین بار توسط گیاه شناس آلمانی "کارل هوچستتر" در سال 1838 برای اولین بار کشف شد. محققان پس از کشف دوباره این ارکیده تجزیه و تحلیل های فراوانی کردند و بعد از تحقیقات فراوان متوجه شدند این جزیره دو نوع متفاوت ارکیده پروانه ای کم یاب دارد. ارکیده از خانواده گیاهان گلدار است و 300 نوع از آن وجود دارد اما این ارکیده متمایزتر از بقیه است. به نظر محققان جزیره آکور واقع در 1600 کیلومتری سواحل غرب پرتغال مکان ایده آلی برای رشد و زندگی و مطالعه گونه های مختلف ارکیده است.