گیرکردن تخم در پرندگانگیرکردن تخم درپرندگان یک مشکل تناسلی معمولی است،که سبب بازگشت تخم به درون سیستم تناسلی میگردد و مانع دفع تخم در حالت عادی میگردد.باجیرگار (مرغ عشق)ماده،کاکاتیل ها،مرغ های عشق(طوطی کوتوله)،طوطی های بزرگ و پرندگانی که اضافه وزن دارند معمولا ازاین عارضه رنج میبرند.


نشانه های بیماری و عوامل آن

پرنده ای که ازاین عارضه رنج میبرد معمولا شکم ورم کرده ای دارد و مکررا دم خود را تکان میدهد.همچنین پرنده میتواند در حفظ تعادل خود بر روی جایگاهش نیز دچار مشکل بشود واگر تخم بر روی عصب قرار بگیرد میتواند سبب فلج شدن پای پرنده بشود.


علل

گیر کردن تخم درپرنده میتواند به علت عدم توانایی او در دفع تخم در حالت عادی باشدو عموما به علت کمبود کلسیم در جیره غذایی پرنده به وجود می آید.


درمان

تلاش برای خارج کردن تخم توسط فرد مبتدی سبب فلج شدن پرنده یا مرگ آن میگردد.به همین علت آن را به دامپزشک برده تا با استفاده از اشعه ی ایکس محل قرار گیری تخم را مشخص کند وهمچنین اندازه ی تخم را نیز مورد بررسی قرار بدهد.سپس دامپزشک برای خروج طبیعی تخم به پرنده کمک میکند.راه هایی که دامپزشک میتواند به پرنده کمک کند عبارت هستنداز:(دادن کلسیم به پرنده، مرطوب نگه داشتن محیط،دادن مایعات زیاد به پرنده و چرب کردن مقعدپرنده)همچنین دامپزشک ممکن است هورمون هایی ماننداکسیتوسین یاپروستاگلاندین به پرنده بدهد تا به دفع تخم کمک کند.در نهایت اگر تمامی مراحل باشکست روبرو شود ، دامپزشک یا پرنده را تحت عمل جراحی قرار میدهد یا تخم را به کمک دستش خارج میسازد.


مترجم:armin 1

مطلب اختصاصی میهن پت