در میان 1500 گونه زنجره ای که روی زمین زندگی میکنند، magicicada که ساکن آمریکای شمالی است، زندگی چرخه زندگی شگفت انگیزی دارد. این زنجره هر 17 سال یک بار و با رسیدن دما به 64 درجه فارنهایت از خاک بیرون خواهد آمد.

به گزارش سرویس علمی جام، به نقل miyanali زنجره ها پس از 17 سال از زیر خاک بیرون می آیند، نسل تازه ای را به وجود می آورند، میمیرند و پس از 17 سال دیگر فرزندان آنها با صدایی که به 90 دسیبل میرسد و با قطارهای شهری برابر است، به نیویورک باز میگردند. آخرین باری که این زنجره ها در نیمکره شمالی دیده شده اند، سال 1996/1375 بوده است.


بیش از 1500 گونه زنجره در جهان وجود دارد. در میان این گونه ها اعضای جنس Magicicada که ساکن آمریکای شمالی است، به دلیل چرخه زندگی 17 ساله اش که اغلب زیر خاک و به شکل لارو سپری میشود، شناخته شده است. حشره نابالغ از ریشه گیاهان تغذیه میکند تا زمان بیرون آمدن از خاک فرا برسد.کریگ گیبز که حشره شناس است، می*گوید: «هر جا که درختان قدیمی بی هیچ تغییری طی 17 سال گذشته، وجود داشته باشند، میتوانید این زنجره ها را ببینید. تا چند هفته دیگر میلیونها زنجره از پناهگاه های زیرزمینی خود بیرون می آیند، نسل تازه ای را به وجود می آورند و میمیرند. تمام این اتفاقات طی بیست و چند روز می افتد و دیگر تا 17 سال بعد از این زنجره ها خبری نیست».


جالب است که بدانید تا دما به عدد جادویی 64 درجه فارنهایت (17.8 درجه سانتیگراد) نرسد، زنجره*ها ظاهر نخواهند شد. آخرین*بار آنها در 21 مه 1996/اول خردادماه 1375 و با گرم شدن هوا از خاک بیرون آمده*اند.

گیبز میگوید: «امسال هم تا دما بالاتر از این نرود، زنجره ها از پناهگاه خود بیرون نخواهند آمد. با رسیدن دما به 64 درجه فارنهایت خاک را کنار میزنند، برای جفت گیری آماده میشوند و زیر پوست درختان تخمریزی میکنند. لاروها پس از خارج شدن از تخم خود را به خاک میرسانند تا چرخه حیات تازه را آغاز کنند.

فکر میکنم این زنجره ها از معدود حشراتی هستند که میتوانند توجه ریاضی دانان را به خود جلب کنند. آنها چرخه حیات شگفت*انگیزی دارند که در نیمکره شمالی 17 سال و در نیمکره جنوبی 13 سال طول میکشد. به زودی زنگ ساعت بیولوژیک آنها در نیمکره شمالی به صدا درخواهد آمد. در این زمان اصلا لازم نیست دنبال آنها بگردید، صدای گوشخراش 90 دسی بلی زنجره*ها به سادگی همه*جا شنیده میشود».

منبع:جام نیوز