فرهاد قلي نژاد افزود: پس از مشاهده زخم ناشي از بيماري مياز در صورت يک شير نر باغ وحش پارک بعثت دزفول، تيم دامپزشکي اعزامي از اهواز براي درمان اين حيوان وارد عمل شدند.


به گزارش باشگاه خبرنگاران خوزستان؛ وي گفت: دو قلاده خرس نيز که در اين باغ وحش نگهداري مي شوند به مياز مبتلا شده اند و درمان آنها توسط دامپزشکان آغاز شده و درحال حاضر در وضع مطلوبي بسر مي برند.
قلي نژاد اظهار داشت: در صورتي که با روند فعلي درماني بيماري اين دو خرس و شير بهبودي قطعي نيابد درمان اين حيوانات وارد مرحله جديد مي شود.

رييس اداره حفاظت محيط زيست دزفول گفت: براي بررسي اين وضعيت نشست ويژه ساماندهي و درمان گونه هاي جانوري در محل اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول برگزار و مقرر شد ضمن اصلاح و وضعيت نظافت قفس ها، تا زمان انتقال گونه هاي جانوري به باغ وحش استاندارد پارک لاله دزفول، از جانوران موجود مراقبت هاي لازم تحت نظر دامپزشکي صورت گيرد.


قلي نژاد خواستار ارتقاي وضع بهداشتي باغ وحش و انجام ساير اقدامات مورد نياز از سوي متوليان شد.
سه قلاده شير و دو قلاده خرس در باغ وحش پارک بعثت دزفول نگهداري مي شود.

چندي پيش نيز يک قلاده شير در اين باغ وحش تلف شد که اداره حفاظت محيط زيست علت مرگ آنها را درگيري با ساير شيرها عنوان کرد.
همچنين سه راس گوزن زرد ايراني مدتي پيش در پناهگاه دز تلف شدند که علت مرگ آنها طبيعي اعلام شده بود.

شيوع مگس مياز در پناهگاه حيات وحش کرخه، زيستگاه گوزن زرد ايراني، در تابستان امسال به تلف شدن 4 راس گوزن منجر شده بود.