سلام.روز خوش.

بچه
گربه

5 ماهه سفيد،پسر كنجكاو و دوست داشتني،باهوش و علاقمند به بازي.شناسنامه دارد.چكاپ سلامتي را هم انجام داده است.واكسن‌هاش را دريافت كرده. به علت تغيير منزل و محدوديت جا مجبور به واگذاري سريع هستيم. با تشكر
تلفن تماس09334873449