مارمولک ایگوانا که زیستگاه آن در جزایر گالاپاگوس ، نواحی استوایی مرکزی و جنوبی قاره آمریکا و حوزه دریای کارائیب است .