این فیلم باسیلیسک سبز هست که نشنال جئوگرافیک کرده
این مارمولک سریع هست.خیلی سریع .برای سرعتش هم 2 دلیل هست.یکی این که شکار اون هم که معمولا حشرات پرنده هستند سرعت زیادی دارن.
دوم هم دور شدن از خطره.
در این فیلم این مارمولک پس از احساس خطر با سرعتی که داره میتونه روی اب هم بدوه.
دویدن باسیلیسک سبز رو اب