پروانه لیمویی


طبقه بندی فارسی : زیبا پروانگانطبقه بندی انگلیسی: Pieridaeنام فارسی: پروانه لیمویی

گزارش پراكندگي در ايران :
مازندران ، گيلانپراكندگي جهاني آن از اروپا ، شمال آفريقا تا خاورميانه و سيبري مي باشد و در حدود 170 سال پيش براي اولين بار از شمال ايران توسط منتريس گزارش گرديد . اين پروانه زيبا در اوائل بهار با گرم شدن هوا از خواب زمستاني بيدار شده ، درجستجوي گلهاي تازه از راههاي جنگلي ، كوچه باغها ، بوته زارها و درختان بين مزارع و باغها مي گذرد . لاروها از انواع تيره عناب تغذيه مي كنند.

منبع:کویرها و بیابان های ایران