اين توله اورانگوتان و توله ببر در يک مهد کودک در باغ وحش اندونزي زندگي ميکنند ، در اين باغ وحش توله ها از مادرشان جدا شده و به اصطلاح در يک مهد کودک نگهداري ميشودند تا بالغ شوند .
منبع:باشگاه خبر نگاران