اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در بیانیه اخیر خود از روش جدید جابه‌جایی عمدی محل پرورش و نگهداری گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری تحت عنوان «رهاسازی گونه‌ها» به عنوان راهکاری موثر برای افزایش شانس بقای آنها در سراسر جهان نام برد.

به گزارش ایسنا این بیانیه که مبتنی بر یک تجربه ۳۰ ساله در رهاسازی دوباره گونه‌های در معرض انقراض در طبیعت، نظیر «غزال عربی» با نام علمی oryx leucoryx در عمان،‌ «شیر طلایی تامارین» با نام علمی Leontopithecus rosalia در برزیل و «گرگ قرمز» با نام علمی canis rufus در آمریکا و بسیاری از گیاهان و جانوران دیگر است، یک راهنمای مهم برای فعالیت‌های مستمر در راستای حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری است.
این بیانیه از سوی گروه متخصصان (RSG) و گروه متخصصان گونه‌های مهاجم (ISSG) در کمیسیون بقای گونه‌های زیستی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (SSC) منتشر شده است.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، خط مشی‌های مربوط به رهاسازی گونه‌ها و سایر اقدامات حفاظتی، جنبه‌های مختلف زیستی، اجتماعی و ***** مرتبط با آن از سوی این اتحادیه مشخص شده و نقطه شروع خطر را برای ارزیابی و مطالعات مناسب تعیین می‌کند.

همچنین بررسی‌ها نشان داده است که پذیرش خط مشی‌های جدید سرعت بالایی داشته است. به عنوان مثال «کمیته زیاگان و گیاگان» (مجموعه ارگانیسم‌های زنده گیاهی و جانوری در یک منطقه جغرافیایی یا یک دوره زمانی) دولت ملی اسپانیا هفته گذشته بر مبنای جزئیات دستورالعمل‌های جدید IUCN، آیین‌نامه جدید رهاسازی گونه‌های زیستی را در این کشور ارائه کرد.
«رهاسازی» معمولا به عنوان آخرین راهکار طرفداران محیط زیست برای حفظ گونه‌ها در نظر گرفته می‌شود اما امروزه با روند رو به رشد تهدیدهای مداوم و نابودکننده گونه‌های مختلف این شیوه حفاظتی در سراسر جهان فراگیرتر شده است.

منبع:دیده بان حقوق حیوانات