نام فارسی :جبیر
خانواده :گاوسانان
جبیر یکی از گونه های تیز پای غزال ایرانی است که بیشتر در مناطق خشک وکویری زیست می کند . جبیر ها در برابر کمبود اب طاقت زیادی دارند و بیشتر اب مورد نیاز خود را از بوته ها در کویر تامین می کنند .
جثه جبیر کمی کوچک تر از اهو است و همینطور در جنس ماده جبیر مانند جنس نر شاخ وجود دارد .
جبیر ها بر خلاف اهوها بیشتر در گروه های کوچک زندگی می کنند.
رژیم غذایی : جبیر ها از بوته های بیابانی بیشتر تغذیه می کنند .
زیستگاه ها : بیشتر در مناطق کویری مانند کویر لوت زندگی می کنند .
جبیر یک طعمه مناسب برای گوشتخوارانی مانند یوزپلنگ است .
وضعیت حفاظتی : متاسفانه به دلیل تخریب زیستگاه ها ، زنده گیری ، شکار بی رویه ، و... جمعیت جبیر در ایران به شدت در حال کاهش است و نسلش در خطر انقراض است.

تصویر جبیر


مقاله اختصاصی میهن پت
نویسنده : پارسا حق نظری