اجداد کرورکودیل ها علف خور بودند !

با کشف فسیل*های 66 میلیون*ساله کروکودیل، به*نظر می*رسد این شکارچی قهار از گونه*های متنوعی تکامل یافته است، چرا که این فسیل*ها هم شامل کروکودیل*های غول*پیکر و هم گونه*های ریزنقش گیاه*خوار بوده*اند.انشمندان معتقدند دیگر نمی*توان به کروکودیل*ها لقب فسیل*های زنده را داد.

به گزارش بی*بی*سی، قبلا تصور می*شد اعضایی از خانواده کروکودیل*ها نسبت به دوران ماقبل تاریخ فقط اندکی تغییر کرده*اند و در اصل آن*ها فسیل*های زنده عصر حاضر به شمار می*آیند. اما تجزیه و تحلیل*هایی که اخیرا روی فسیل*های کروکودیل انجام شده، نشان می*دهد کروکودیل*های مدرن در حقیقت از گروه*های بسیار متنوعی تکامل پیدا کرده*اند.

اجداد باستانی این حیوان که اخیرا کشف شده*اند، شامل نمونه*های کوچک گربه*شکل، کروکودیل*های بسیار بزرگ و گونه*های گیاه*خوار پوزه کوتاه هستند.
ساختار بدن
کروکودیل*های مدرن با پوزه*های بلند، دم*های قدرتمند و آرواره*های قوی خود را به محیط*های آبی وفق داده*اند. اما بر خلاف باور عموم، دانشمندان معتقدند ساختار بدن کروکودیل*ها، سوسمارها و نهنگ*های هندی (ghariel) از گروه متنوعی از خزنده*های ماقبل تاریخ تکامل پیدا کرده*اند که دارای شکل بدن متفاوتی بودند.
از زمان کشف Simosuchus clarki در ده سال پیش تا کنون باستان*شناسان تلاش*هایی برای بازیابی فسیل آن از ماداگاسکار انجام داده*اند. یک دهه بعد، اسکلت تقریبا کاملی یافت شد و تجزیه و تحلیل*های انجام شده روی آن، بحث*هایی را در مورد تکامل کروکودیل*های مدرن به راه انداخت.
ناتان جی*کلی از اعضای تحقیق اخیر که مقاله*شان در Vertebrate Paleontology Memoir منتشر شده، در این باره گفت: «جمجمه و آرواره پایینی این فسیل تقریبا به طور کامل حفظ شده است. این عامل به همراه اسکن*های با کیفیت از این گونه که به طور قابل*توجهی سالم مانده، به ما اجازه داد ساختار اسکلت سر را هم از داخل و هم از خارج با جزئیات بسیار دقیق بررسی کنیم. در این بین ما حتی موفق شدیم جزئیات بسیار استثنائی، مانند مسیر حرکت کوچک*ترین عصب*ها و رگ*های خونی را نیز مطالعه کنیم».

این بررسی*ها نشان دادS. clarki بسیار با کروکودیل*های دیگر فرق دارد؛ چرا که دارای پوزه بلند، دم کوتاه و بدن تانکر شکل است. با این آرواره*های کوتاه و ضعیف و دندان*های برگی* شکل، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این خزندگان نمی*توانستند از کنار آب اقدام به شکار کنند و به این ترتیب تفاوت*های زیادی با کروکودیل*های مدرن داشته*اند.

محققان معتقدند کروکودیل*های باستانی در خشکی به سر می*بردند و از سبزی*ها و گیاهان تغذیه می*کردند. دانشمندان در حقیقت S. clarki را یکی از عجیب*ترین گونه*های گروه کروکودیل*های فسیل شده می*دانند که بیش از 66 میلیون سال پیش زندگی می*کردند.
چند ماه پیش نیز باستان*شناسان فعال در تانزانیا، فسیل بسیار کوچک موجودی کروکودیل شکل را با دندان*هایی مشابه با پستانداران از زیر خاک بیرون آوردند. دندان*های غیرعادی کروکودیل* گربه*شکل بسیار با دندان*های مخروطی کروکودیل*های مدرن که برای شکافتن و پاره کردن استفاده می*شود، متفاوت است.

در این بین بقایای حفظ شده یک کروکودیل غول*پیکر 8 تنی که در سال 2001 کشف شده بود، باز هم بحث در مورد کروکودیل*ها را به راه انداخت و از آن زمان تاکنون، دانشمندان سرگرم تحقیقات جدی برای از بین بردن ابهامات بسیار در مورد این حیوانات هستند.منبع: petnews
منبع: اوماک