Justin تنها اسب روی کره زمین است که نقاشی هم می کند! نقاشی های این اسب با قیمت هایی بسیار بالا به فروش میرسد.