به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه اصفهان، منصور شيشه فروش با اشاره به آلودگي هوا در دو سال اخير اظهار کرد: در سال 89 دو روز و در سال 90 سه روز پديده اينورژن در شهر اصفهان تشديد شد. شيشه فروش با پيش‌بيني وضعيت آلودگي هواي اصفهان در سال جاري تصريح کرد: امسال خشکي 250 کيلومتر از رودخانه زاينده‌رود و تالاب گاوخوني و تبديل شدن اين اماکن به کانون گرد و غبار به تشديد پديده اينورژن کمک مي‌کند.
مديرکل ستاد بحران استانداري اصفهان با اشاره به اينکه در حال حاضر بيش از 16 کانون گرد و غبار داخلي در استان اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: همچنين عدم کشت در بيش از 70 هزار هکتار از مزارع استان آلودگي هواي اصفهان را در حالت بحراني قرار مي‌دهد. شيشه فروش در ادامه به کاهش 86 درصدي حجم آب پشت سد زاينده‌رود اشاره کرد و ادامه داد: تامين آب شرب به صورت ويژه در دستور کار مسؤولان استان قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه جلوگيري از تردد خودروها در هسته مرکزي شهر در روزهاي پنجشنبه در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: همچنين به منظور فرهنگسازي پيام‌هاي سلامت، زيست محيطي و اجتماعي از طريق رسانه‌ها و صدا و سيما مطرح خواهد شد. مديرکل ستاد بحران استانداري اصفهان با اشاره به خساراتي که خشکسالي به کشاورزان استان وارد کرده است، ادامه داد: در سال زراعي 91 _90 به محصولات کشاورزي استان بيش از 759 ميليارد تومان خسارت وارد شده است.