سلام
يك بچه گربه در خيابان پيدا كردم حدود 6-7 هفته اش است {فكر ميكنم ) و مادرش هم نيست . سرما خورده و عطسه مي كنه و از چشمهايش هم آب مي آيد . غذا و دارو چي بايد بهش بدهم ؟