شما 2 انتخاب برای قفس چینچیلا دارید . می توانید خودتان انرا بسازید یا می توانید اماده ان را تهیه کنید . ما هر دو را انجام داده ایم .

اولین قفس ما قفس های عادی فروشگاه حیوانات بود . ابعاد ان 92 cm x 46 cm x 61 cm بود و 2 طبقه بود. به نظر می رسد که این اندازه برای یک چینچیلا مناسب باشد اما طولی نکشید که ما خودمان به فکر طراحی یک قفس افتادیم . مزیت اصلی قفس خریداری شده قطعا در دسترس بودن ان است . قفس های از پیش ساخته شده همچنین می توانند به دلیل اینکه به طور انبوه تولید می شوند از نظر اقتصادی به صرفه تر قیمت گذاری شوند .

قفس دوم ما ، قفسی بود که ما ان را طراحی کردیم و ساختیم . ما می خواستیم قفسی بسازیم که تا حد امکان بزرگ باشد اما به اندازه ای هم کوچک باشد که بتوانیم ان را در صورت لزوم در خانه جابه جا کنیم . این به این معناست که قفس نباید عریضتر از 61cm باشد تا از در رد شود . طول ان طول ان بستگی به این دارد که تا چه حد می توان در حال و راهروهای خانه مانور داد که حدود 122 cm می شود . و ارتفاع ان به دلیل موادی که برای ساختن ان انتخاب کرده ایم 11 cm بلندتر است .
قفس منتخب چینچیلا که ما ساختیم 5 سمت دارد . (برای مثال 4 دیواره و 1 کف ) و از ملامین ساخته شده است . ملامین صفحات کوچکی هستند که تتوسط پلاستیک سفید پوشش داده شده اند که تمیز کردن انها با دستمال کاغذی بسیار اسان است . برای اسان جابه جا کردن قفس ، ما 4 چرخ قوی به هر 4 گوشه زیر قفس وصل می کنیم .

کناره ها و بالای قفس از قفسه های الفا(elfa) ساخته شده است که می توانید از ظروف فروشی ها تهیه کنید .

نگهداری تمام این قطعات توسط یک تکه چوب 2.5x2.5 سانتی متر مربع که به صورت پهنا یا درازا در سرتاسر قفس متصل می شود صورت می گیرد. این قطعات چوبی از قفسه های چوبی ( 4 طبقه) که چینچیلا روی ان میپرد محافظت می کند .
دیواره ها و سقف الفا یک جعبه 5 طرفه دیگر می سازد که کف ان ملامین است . هم کف ملامینی و هم کف الفا دری برای ورود و خروج از قفس دارد .

برای اسان کردن شست و شوی قفس ، ما یک جعبه 5 طرفه چوبی که انرا از مواد بستر پر کرده ایم برای چینچیلایمان در ان قرار می دهیم . جعبه چوبی هم کف ملامینی دارد ، ولی اطراف ان از چوب کاج است زیرا ممکن است انرا بجود .