امروزه حدود 31000نوع سوسمار در کره ی زمین زندگی میکنندفقط 2نوع از آنها سمی هستند.هیولای گیلا(جیلا) Heloderma Suspectum(سوسمار قوی هیکل و بزرگی که در سواحل جنوبی آمریکای شمالی یافت میشود و دارای زهری خطرناک است ) و عقرب سوسمار سخت پوست Helodermatidae (از خانواده سوسمارهای بزرگ با پوستی سخت که دارای زهردانهایی در آرواره ی زیرین است)
هیولای گیلا به خاطر پوست با ارزش و زیبایی که دارد چنان تحت تعقیب و مورد تقاضا بوده و است که در خطر انقراض نسل قرار دارد.
هر 2نوع این سوسمارها در مکزیکو و نیزگاه در جنوب غربی آمریکا یافت میشوند. زهردانهای این جانوران بر خلاف مارها که زهردانشان در آوارهای بالایی قرار دارد، در آواره ی زیرین واقع است.

مجرای خروج زهر نیز مستقیم بر روی دندانها قرار ندارد. از این جهت در دهان سوسمار،زهر و بزاق مخلوط میشوند.این مخلوط در شیارهای دندانهای آرواره های بالایی و پایینی،به محلی که بدن طعمه در اثر گزش جراحت برداشته،سرازیر میشود.
هیولای گیلا و عقرب سوسمار سخت پوست باید طعمه های خود را با دندانها محکم نگه دارند تا زهر بتواند به خوبی به داخل بدن طعمه نفوذ کند و اثر گذارد.آنها همچنین هنگامی که میخواهند در برابر دشمی که قصد دارد به آنها حمله کند – مثلا 1انسان- از خود دفاع کنند،مهاجم را محکم گاز میگیرند و مدتی طولانی قسمت گاز گرفته شده را رها نمیکنند.گاز گرفته شدن توسط چنین سوسمار هایی،میتواند آثار وخیم و ناراحت کننده ای برای انسان در بر داشته باشد.


منبع : اوماک