هر چقدر جثه کوچکتری داشته باشید، گرمای بدن خود را سریع‌تر از دست خواهید داد. به همین دلیل حفظ گرمای بدن برای این این مرغ مگس‌خوار کوچک که کوچکترین پرنده روی زمین است، بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. این پرنده کوچک در کوبا زندگی می‌کند و طول بدنش حدود 50 تا 60 میلیمتر است.
هر مرغ مگس‌خوار در طول روز به بیش از 1500 گل سر می‌زند تا از شهد پرانرژی آنها تغذیه کند، علاوه بر این او حشرات کوچک را نیز می‌خورد. در طول شب مرغ مگس‌خوار مانند تعدادی دیگر از مهره‌داران کوچک وارد مرحله‌ای می‌شود که با کاهش سرعت متابولیسم روبرو است و دمای بدن او از 41 درجه سانتیگراد به دمای محیط کاهش خواهد یافت.
منبع:خبر آنلاین

http://khabaronline.ir/detail/238253/science/nature