در اکثر رسانه های خارجی این عکس منتشر شده است
http://www.shahrekhabar.com/news/pic...B3%DB%8C%D8%AF