به اطلاع کلیه فعالان حقوق حیوانات و علاقه مندان به مسائل مرتبط با مدرن سازی آموزش و تحقیقات پزشکی و دامپزشکی می رساند گروه « ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات » به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی و اجرایی خود در جهت حذف آزمایش های حیوانی از مراکز آموزشی و پژوهشی، اقدام به عضوگیری می نماید.


ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات (Iranian Anti-Vivisection Association: IAVA) یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی حقوق حیوانات در ایران می باشد که با همکاری داوطلبانه شماری از فعالین حقوق حیوانات، اداره می شود.
+ جهت همکاری با گروه می توانید از طریق تکمیل فرم زیر و ارسال آن به پست الکترونیک گروه به آدرس noanimaltesting_iran@**********، آمادگی خود را اعلام دارید.