دیده بان حقوق حیوانات: طرح جامع احیای زیستگاه ها و حیات وحش در منطقه حفاظت شده پلنگ دره اجرا می شود مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: طرح جامع احیای زیستگاهها و حیات وحش منطقه حفاظت شده پلنگ دره به لحاظ تئوری و عملی اندیشه جدید و نو در فرایند های تکثیری حیات وحش سازمان است
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان قم،‌مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در مورد طرح احیای زیستگاهها و حیات وحش منطقه حفاظت شده پلنگ دره گفت: طرح مذکور به لحاظ تئوری اندیشه جدید و نو در فرایند های تکثیری حیات وحش سازمان بوده و به لحاظ تعداد گونه ها مورد پشتیبانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم و مساحت نیز ار رکورد مناسبی در سطح کشور برخوردارمی باشد.

محمود علی رکنی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم یادآور شد: این طرح بمنظور تقویت گونه های نادر و در خطر انقراض و بازگرداندن و معرفی مجدد گونه های منقرض شده در سطح زیستگاههای استان به صورت شبیه سازی اکوسیستم های طبیعی در جهت تکثیر حیات وحش و احیای منطقه حفاظت شده پلنگ دره توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در دست بررسی است.
رکنی ادامه داد: طرح شبیه سازی اکوسیستم فرایندی است که در حقیقت با استفاده از مولفه های کاملا طبیعی در یک محیط مدیریت شده اقدام به تکثیر گونه های در معرض خطر انقراض به صورت توأمان نموده که از مزایای متعددی در برون رفت از مشکلات طرح تکثیری و احیای زیستگاه ها و مناطق تحت مدیریت برخوردار است که انشاالله بتوانیم با اقداماتی از این دست در جهت تقویت تنوع زیستی و غنای گونه ای گام های اساسی برداریم

http://arw.ir/?p=32684