روزگارنو: شايد ديگر دو شامپانزه اي كه مسير را براي پروازهاي فضايي انسان با آزمايشاتي در سال 1960 هموار كرده‌اند در خاطره‌ها باقي نمانده باشند اما اين دو شامپانزه در زمان خود بسيار مشهور بودند.


به گزارش ايسنا‌، «هام» و «انوس» شامپانزه‌هايي بودند كه به سلامت از فضا بازگشتند، اما ميمون‌ها و سگ‌هايي نيز بودند كه در راه پيشرفت بشر جان خود را فدا كردند.


«هام» نخستين شامپانزه فضايي بود كه پيش از «آلان شفرد»، اولين آمريكايي حاضر در فضا، حضور در مدار را به شكلي موفقيت‌آميز تجربه كرده بود.


اين تصوير ناسا به نمايش «هام» پرداخته كه توسط فرمانده فضاپيما پس از سفرش بر روي موشك «مركوري رداستون» مورد استقبال قرار گرفته است.


در 31 ژانويه 1961 «هام» در آنچه ناسا يك «دست دادن» مشهور خوانده، با فرمانده ديدار كرد. در اين تصوير «هام» آرام به نظر مي‌رسد.


در تصاوير ديگر دو شامپانزه فضانورد در زمان بازگشت به زمين، يك شادي مهار نشده ديده مي‌شود اما پوزخند آشكار «هام» در حقيت نشان دهنده ترس بسيار زياد وي از ميان دندان‌هايش است.


ميمون‌ها براي اين امر به فضا فرستاده مي‌شدند كه محققان واكنش بدن انسان به پروازهاي فضايي و ميزان دوام‌آوري انسان در شرايط بي‌وزني را بررسي كنند؛اما پيش از نخستين شامپانزه حاضر در فضا كه به سلامت به زمين بازگشت، نخستين‌هاي ديگري هم بودند كه بسيار قبل‌تر به مدار سفر كرده بودند:


11 ژوئن 1948: يك موشك نظامي V-2‌ آمريكا از نيومكزيكو با آلبرت، يك ميمون رئوس به فضا ارسال شد. نبود اسناد و هياهو باعث شد تا آلبرت از شهرت خاصي برخوردار نشود. آلبرت در طول پرواز خفه شده و مرد.


14 ژوئن 1949: يك موشك V-2‌ آمريكا به انتقال آلبرت دوم به ارتفاع 133 كيلومتري در فضا پرداخت. در زمان بازشگت موشك، ميمون در اثر ضربه مرد.


12 دسامبر 1949: آخرين پرواز ميمون با V-2‌ در وايت‌سندز انجام شد. آلبرت چهارم كه به ابزارها متصل شده بود، ‌با هيچ مشكلي روبرو نشد تا اينكه در اثر ضربه مرد.


20 سپتامبر 1951: يك ميمون با نام يوريك و 11 موش پس از يك پرواز موشكي آئروبي به ارتفاع 71 كيلومتري در پايگاه نيروي هوايي هولومان نيومكزيكو بازيابي شدند. يوريك اولين ميموني بود كه توانست در يك سفر فضايي زنده بماند.


در اوايل دهه 1950، اتحاديه جماهير شوروي 9 سگ را به فضا فرستاد. دو سگ اول با نامهاي دزيك و تسيگان توانستند در پرواز اوليه جان سالم به در ببرند. دزيك در پرواز دوم با يك سگ ديگر به اسم ليزا از بين رفت. دو سگ ديگر در پروازهاي بعدي مردند.


مشهورترين سگ فضانورد «لائيكا» بود كه در فضاپيماي اسپوتنيك دو در سوم نوامبر 1957 به فضا پرتاب شد. لائيكا در مدار پيش از سوختن ماهواره در زمان ورود مجدد مرد.


هر دو كشور روسيه و آمريكا به ارسال حيوانات به فضا تا دهه 1960 ادامه دادند.


/www.rouzegareno.ir