پیوند پر با استفاده از شاخه های بامبو و پرهای اضافی یک شاهین و قوش موجب شد که یک 'سارگپه' آسیب دیده بتواند بار دیگر در آسمان اوج بگیرد.

به گزارش سرویس علمی فناوری جام نیوز، مقامات انجمن سلطنتی حمایت از حیوانات در مقابل خشونت در بریتانیا یک سارگپه آسیب دیده، ضعیف، لاغر و درحال مرگ یافتند که صدمات جدی به پرهای بال و دم آن وارد شده بود.

کریس کاردنر دامپزشک عضو این انجمن با بررسی پرهای مجموعه خود نمونه هایی برای پیوند به دم و بالهای این سارگپه آماده کرد تا صدمه وارد شده را جبران کند.دکتر کریس گاردنر از بخشی از پرهای دم یک شاهین برای این سارگپه استفاده کرد
پرنده برای انجام عمل پیوند پر بیهوش شد

دکتر کریس گاردنر 41 ساله تصمیم گرفت بهترین گزینه برای انجام این پوند چسباندن پرهای جدید به بال و دم است
دکتر کریس که در کلینیک دامپزشکی سنت کلمنت کارمی کند اظهار داشت: به نظر می رسد که این پرنده یک دوره استرس را پیشت سر گذاشته و تمام پرهای دم و بالهایش را از دست داده است. این امر موجب شد که پرهایش ضعیف شده و از بدنش جدا شوند. با چنین وضعیتی سارگپه نمی توانست دیگر در آسمان اوج بگیرد و از این رو پیدا کردن غذا برایش غیر ممکن می شد.
سارگپه پرنده‌ای شکاری است کوچک‌تر از عقاب با جثه‌ای متوسط، سری کوچک و گرد روی گردنی کلفت، بال‌های پهن و دم کوتاه، رنگ پر و بال بسیار متنوعی دارد.


از آنجا که در فصل تابستان هستیم پرهای جدید این پرنده رشد می کند و جایگزین پرهای آسیب دیده می شوند اما از آنجا که پرهای اطراف نمی توانند از پرهای جدید حمایت کنند ممکن است پرهای جدید نیز به زودی بریزند. از این رو پزشکان تصمیم گرفتند که پیوند پر را برای پرنده انجام دهند تا بتواند بار دیگر در آسمان پرواز کند و از سوی دیگر پشتیبانی برای رشد پرهای جدید فراهم شده باشد.

براساس گزارش مهر از دیلی میل، پزشک دو سانتیمتر از پر جاگزین را کوتاه کرد و با یک شاخه بامبو آن را ثابت نگاه داشت و با یک صمغ مخصوص آنها را در جای خود چسباند.نمای نزدیک از پیوند پرسارگپه ای آسیب دیده با پیوند پرهای اضافی یک شاهین و یک قوش و با استفاده از شاخه های بامبو می تواند در آسمان اوج بگیرددکتر کریس گاردنر از پرهای یک شاهین و قوش استفاده کرد تا باردیگر پرواز برای این سارگپه میسر شود

این پرنده در جریان عمل پیوند پرهای خود بیهوش شد تا پرهای آسیب دیده جدا شود و پرهای جدید با شاخه بامبو به وی متصل شود.
دکتر گاردنر اظهار داشت: متأسفانه من پرهای اضافی زیادی نداشتم که جایگزین پرهای آسیب دیده کنم از این رو سارگپه باید چند ماهی در انجمن سلطنتی محاظفت از حیوانات در برابر خشونت بماند تا پرهای جدیدش رشد کنند.

درحال حاضر پرهای وی ترکیبی از پرندگان مختلف است که ظاهری عجیب را برای وی فراهم کرده اما در هر صورت این ظاهر بر توانایی وی برای پرواز و شکار تأثیرگذار نخواهد بود.

منبع:باشگاه خبر نگاران