تیز شدن دندان اسب!دندانهای اسب بخاطر شکل خاص کا ملا روی هم قرار نمی گیرد بنابراین پس از مدتی دارای لبه های تیز می شوند که راندمان جویدن اسب را کاهش میدهد و به سبب آن مشکلاتی مانند ریختن خوراک از دهان مشکلات عصبی و کاهش وزن و کمبود انرژی در اسب ایجاد می شود بنابر این واجب است در اسبهای زیر 6 سال هر 6 ماه و اسبهای مسن تر هر سال دندان ها توسط دامپزشک چک شود که در صورت نیاز دندانها ساییده شوند.