گياهخواران عزيزي كه قصد سفر به خارج از مرزهاي ايران را دارند از طريق اين سايت ميتوانند رستورانها ،كافي شاپها و ...كه حامي حيوانات بوده و غذاي عاري از خشونت سرو ميكنند را پيدا كنند :
http://www.happycow.net/