سلام یه دامپزشک میتونه تشخیص بده که یه سگ ماده تا حالا جفت گیری داشته یه نه؟