دیده بان حقوق حیوانات: بعضی گمان می کنند تنبلی خصوصیت آدم ها است اما دقت در زندگی بقیه موجودات موجب اصلاح این گمان می شود.

به گزارش روزگار نو، اودا دنی، عکاسی اندونزیایی در جزیره باتام با صحنه جالبی روبرو شده است. بچه حلزونی برای عبور از رودخانه به جای زحمت دادن به خود و شنا، این کار را به دوش مادرش گذاشت!

این عکاس می افزاید: هرگز با این صحنه روبرو نشده بودم که برای عبور از رودخانه، بچه حلزونی بر پشت مادرش سوار شده باشد.