تترا کنگو

نام: Congo Tetra
نام علمی: Phenacogrammus interruptus
خانواده: Alestidae
اندازه: 5الی8 سانتیمتر
رفتار: صلح جو
طول عمر: 5 سال
سطح شنا:سطح بالایی تانک و وسط تانک.
حجم مخزن: حداقل40 لیتر
تغذیه: همه چیز خوار
تکثیر: تخم گذار
مراقبت: متوسط
اسیدیته آب: 6.2
سختی آب: 4 - 18 dGH
دمای آب: 24 - 27 C


منبع:میهن پت. استفاده از این مطلب تنها با استفاده از نام میهن پت مجاز است.