سلام
امروز بر حسب تصادف در کتاب بانک اطلاعات جامع صنایع دام،طیور و ابزیان ایران اگهی در رابطه با یک پناهگاه به نام سرپناه دیدم که از حیوانات بی سرپرست نگهداری می کردند و تصمیم گرفتم این را به اطلاعات دوستانی که مثل من از وجود ان بی خبر بودند برسانم .این پناهگاه در قزلحصارک کرج واقع شده و فکر می کنم که بنیانگزاران عزیز وفا اقدام به احداث این پناهگاه کرده اند .از این عزیزان کمال تشکر را دارم
شماره تماس سرپناه : 33531524-026