دانشمندان برزيلي در مطالعه‌اي جديد دليل اين مطلب را دريافته‌اند كه چرا پرندگان مهاجر، از جمله غازها، هنگام پرواز دسته‌هايي به شكل عدد هفت (‪ (۷‬در آسمان تشكيل مي‌دهند.
به گزارش سايت اينترنتي "نيوساينتيست"، اين محققان با استفاده از يك مدل رايانه‌اي دو نظريه موجود در اين زمينه را با يكديگر تركيب كردند.

نظريه نخست بيان مي‌كند كه پرواز كردن دسته‌هاي پرندگان به شكل "‪"۷‬ سبب شكافته شدن هوا و كاهش مقاومت جريان هوا براي دسته پرندگان مي‌شود و به آنها امكان مي‌دهد براي پرواز انرژي كمتري صرف كنند بعلاوه هر پرنده در انتهاي بال خود جريان كوچكي از هوا را بوجود مي‌آورد كه پرنده بعدي را اندكي به سمت بالا مي‌راند. نظريه دوم نيز بيان مي‌كند كه پرواز كردن در دسته‌هايي به شكل "وي" سبب مي‌شود پرندگان جلوي ديد يكديگر را سد نكنند و هر كدام ديد بازي نسبت به جلوي خود داشته باشند.
"والمير باربوسا" و "آندره ناتان" محققان‌دانشگاه فدرال "ريودوژانيرو" در اين مطالعه مدلهاي رايانه‌اي دسته‌هايي از پرندگان شامل ‪۱۵‬تا ‪۳۵‬ پرنده را ايجاد كردند و از رايانه‌اي خواستند تعيين كند اگر پرندگان بخواهند ديد عالي داشته باشند و در عين‌حال با كمترين مقاومت هوا مواجه شوند، به چه شكل بايد دسته خود را در آسمان شكل بدهند.

نتايج مطالعه نشان داد مدل رايانه‌اي نيز براي بدست آوردن همزمان اين دو مزيت، بهترين وضعيت پرواز دسته پرندگان را پرواز به شكل حرف "‪"۷‬ نشان مي‌دهد.

نكته جالب اين است كه برخورداري از هيچكدام از اين دو نكته يعني ديد بهتر و مقاومت هوايي كمتر، به تنهايي سبب پيدايش شكل "‪ "۷‬براي دسته پرندگان نمي‌شود اما تركيب آنها با يكديگر است كه سبب انتخاب شكل "‪"۷‬ توسط رايانه مي‌شود.

به اين ترتيب، مهمترين پاسخ به سوالي كه سالهاي طولاني ذهن زيست شناسان و مردم عادي را در زمينه دليل پرواز منظم و "‪ "۷‬شكل پرندگان مهاجر به خود مشغول كرده، اين است: برخورداري از ديد بهتر و مزيت‌هاي ايروديناميك.

به گفته "باربوسا"، دسته پرندگان در آغاز برخاستن از زمين هر قدر نامنظم و پراكنده به آسمان پركشيده باشند، پس از مدت كوتاهي به شكل "وي" و برخي اوقات به شكل "دبليو"(‪ (W‬درمي‌آيند و اين امر نشان مي‌دهد تا چه ميزان قوانين ساده مي‌توانند در كنار يكديگر سبب رفتار پيچيده پرندگان مهاجر شوند.
منبع : نیک صالحی