دیده بان حقوق حیوانات: طرح تکثیر در اسارات گور ایرانی در خراسان جنوبی اجرا می شود در منطقه حفاظت شده مظفری طرح پژوهشی تکثیر در اسارت گور ایرانی اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی، شورای آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.
در این جلسه طرح تکثیر در اسارت گور ایرانی در منطقه حفاظت شده مظفری با اعتبار یک میلیارد و ۷ میلیون و ۴۹۰هزار ریال از محل اعتبارات ملی به تصویب رسید.
این طرح پژوهشی پس از تصویب نهایی شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، توسط دانشگاه محیط زیست کرج و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در استان اجرا خواهد شد.

دیده بان حقوق حیوانات: