خیلی ها معتقدند که این نژاد از امیخته گری گری هاند ایتالیایی با سگهای تریر بدست امده است.از این سگ در مسابقات سرعت استفاده شده و سگی مقاوم است.این سگها قادرند ساعت ها با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بدون خستگی بدوند.این سگها از طول عمر نسبتا بالایی برخوردارند.وزن انها در سگهای نر 8-12 کیلوگرم و در ماده ها 5-9کیلوگرم میباشد.دارای پوشش بدنی کوتاه و نرم هستند و دارای رنگهای متنوعی میباشند.