مديرکل محيط زيست استان تهران خبر داد:
معاوضه 7000 هکتار از منطقه حفاظت شده جاجرود با منطقه 11 هزار هکتاري پاچالک
ايرن- مديرکل محيط زيست استان تهران درباره تصرف منطقه حفاظت شده جاجرود در مرز پارک ملي خجير به بهانه ساخت شهر جديد پرديس گفت: واگذاري حدود 7000 هکتار از اراضي حفاظت شده جاجرود به شهر پرديس در سال 76 انجام شده که البته قرار است در ضلع جنوب شرقي منطقه حفاظت شده جاجرود عرصه‌اي به مساحت ?? هزار و 762 هکتار به نام منطقه "پاچالَک" که منطقه حفاظت شده نبوده است با منطقه مذکور معاوضه شود.رسول علي اشرفي‌پور با بيان اين مطلب اظهار داشت: در ارتباط با اراضي شهر جديد پرديس و تداخل آن با منطقه حفاظت شده جاجرود، اين موضوع بيش از يک دهه داراي سابقه است به طوريکه در دهه ?? ابتدا طرح جامع شهر جديد پرديس در شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب شد.

وي ادامه داد: بنابراين به دليل تداخل قسمت قابل ملاحظه‌اي از اراضي مناطق حفاظت شده جاجرود با محل اجراي فازهاي پروژه‌ شهر جديد پرديس در تاريخ ?? مرداد 76 جلسه مشترکي بين وزير وقت مسکن و شهرسازي و رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل شد.

اشرفي‌پور افزود: در اين جلسه صورت جلسه مي‌شود که خارج از پارک ملي خُجير مناطق تعيين حدود شود و سازمان محيط‌ زيست موافقت خود را با واگذاري قسمت‌هايي از اراضي منطقه حفاظت شده جاجرود که با اجراي پروژه جديد شهر جديد پرديس مطابقت داشت به وزارت مسکن اعلام کرد.

مديرکل محيط زيست استان تهران بيان کرد: متعاقب آن براساس بازديدي که بين نمايندگان ? دستگاه در تاريخ ?? مرداد 76 صورت گرفت حدود اربعه اراضي منطقه حفاظت شده جاجرود براي اجراي طرح شهر جديد پرديس که مي‌توانست بلامانع باشد، مشخص شد.

وي تأکيد کرد: بر اين اساس از حدود 75 هزار و 790 هکتار منطقه حفاظت شده جاجرود 6 هزار و 729 هکتار آن متعاقب اين صورت جلسات در داخل محدوده و حريم قانوني شهر جديد پرديس قرار گرفته است و با اين محدوده موافقت شد.

اشرفي‌پور تصريح کرد: متأسفانه اين صورت جلسات فرآيند قانوني خود را در زمان خود طي نکرد و به عبارتي آن تفاهم‌نامه انجام شده بين سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت مسکن بايد در شوراي عالي محيط زيست کشور تعيين تکليف مي‌شد که اين اقدام صورت نگرفت.

وي گفت: از سوي ديگر معمولاً وقتي اجراي يک پروژه عمراني ضرورت پيدا کند و به نوعي با اراضي مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست تداخل داشته باشد، قاعدتاً معوض اين اراضي براي الحاق به منطقه بايد مشخص شود که اين اقدام نيز صورت نگرفت.

مديرکل محيط زيست استان تهران افزود: از سوي ديگر در سال 1383 بابت حل موضوع تعاوني جهاد کشاورزي معروف به "شهرک زيتون" در سرخه حصار بدون اينکه اقدامي در خصوص معوض زمين‌هاي واگذار شده به شهر جديد پرديس صورت گيرد، دوباره موافقت مي‌شود که 600 هکتار ديگر از زمين‌ها دور حريم شهر پرديس که قسمت‌هاي قابل توجهي از اين 600 هکتار جزء منطقه حفاظت شده جاجرود است و البته بر اساس همان صورت جلسات قبلي به شهر جديد پرديس واگذار شده بود، براي انتقال شرکت تعاوني جهاد کشاورزي به آن نقطه جزء محدوده شهر جديد پرديس واقع شود که اين کار تا به حال صورت نگرفته است.

واگذاري 700 هکتار از اراضي حفاظت شده جاجرود به شهر پرديس در سال 76 انجام شد

اشرفي‌پور عنوان کرد: در خصوص اين اراضي 700 هکتاري که اخيراً در مورد آن خبرهايي منتشر شده است اين اراضي جزء محدوده قانوني شهر پرديس و جزء همان اراضي ? هزار و 729 هکتاري است که در سال 1376 از منطقه حفاظت شده جاجرود به شهر پرديس واگذار شده است و جزء طرح جامع محدوده شهر پرديس است.

وي ادامه داد: البته براساس بررسي‌هاي انجام شده کاربري تعريف شده قبلي اين زمين تفرّجي است اما ما مي‌دانيم که اين از اختيارات قانوني مديريت شهري است که براساس بررسي‌هاي کارشناسي و ضوابط دستگاهي بعضاً نسبت به تغيير کاربري اراضي محدوده شهر اقدام مي‌کنند.

اشرفي‌پور تأکيد کرد: ابتدا اداره کل محيط زيست استان تهران سعي کرد که با توجه به تخريب و دست‌اندازي‌هايي که از گذشته در منطقه حفاظت شده جاجرود صورت گرفت و اراضي‌هايي که به هر علتي واگذار شده مانند همين اراضي واگذار شده به شهر پرديس، بدون طي کردن فرآيند قانوني خود تمام و کمال اراضي مُعوّض که داراي ارزش زيستگاهي بوده است و تا آنجا که مقدور است پيوستگي آن با منطقه حفاظت شده جاجرود رعايت شود را مشخص و معين کند.

وي ادامه داد: خوشبختانه اين امر اتفاق افتاد به صورتي که در ضلع جنوب شرقي منطقه حفاظت شده جاجرود عرصه‌اي به مساحت ?? هزار و 762 هکتار به نام منطقه "پاچالَک" از سوي کارشناسان بخش طبيعي اين اداره کل مشخص شد که از ارزش زيستگاهي منحصر به فردي برخوردار است.

اشرفي‌پور افزود: به طوري که تاکنون علي‌رغم اينکه پاچالک جزء منطقه حفاظت شده جاجرود نبوده ولي هميشه جزء مناطقي بوده است که در پايش‌هاي زيست محيطي مورد توجه محيط بانان و کارشناسان محيط طبيعي اين اداره کل بوده است.

مديرکل محيط زيست استان تهران گفت: افرادي که در آن منطقه رفت و آمد دارند، فکر مي‌کنند که اين منطقه جزء مناطق حفاظت شده است ضمن اينکه اين منطقه يکي از ? کانون مهم زيستگاهي آهوي سُرخه حصار است که اين آهوي ايراني در نوع خود بي‌نظير است و علي رغم فشار زيستگاهي که در گذشته بر آهوي سرخصه حصار در اين منطقه وارد شده است يکي از مهم‌ترين کانون‌هاي زيستگاهي که باعث نجات جمعيت آهوي سرخه حصار شده است همين منطقه زيستگاهي پاچالَک" است.

اشرفي پور عنوان کرد: همچنين اين منطقه ايستگاه گونه‌هاي منحصر به فرد ديگري مانند آهو، بز، قوچ و ميش و کفتار است.

وي ادامه داد: لذا اداره کل محيط زيست استان تهران با تعيين اين منطقه به عنوان منطقه پيشنهادي جايگزين اراضي واگذار شده به شهر جديد پرديس و اراضي منطقه حفاظت شده جاجرود به خصوص در ضلع جنوب و جنوب غربي در منطقه قيام دشت، پاکدشت و خاوران که طي دهه‌هاي گذشته مورد ساخت و ساز قرار گرفته و جزء محدوده و حريم شهرهاي فوق قرار گرفته است، منطقه پاچالک را به عنوان اراضي مُعوّض مشخص کرده است.

اشرفي‌پور افزود: موارد کارشناسي و نقشه‌هاي GIS به همراه ساير مستندات مربوطه قبلاً به معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست گزارش و ارسال شده است و اميدواريم که با پيگيري‌هايي که از سوي معاون محيط طبيعي اين سازمان به عمل خواهد آمد، شاهد اين باشيم که اين اراضي معوض به منطقه حفاظت شده جاجرود در قبال 6 هزار و 729 هکتار واگذاري شهر جديد پرديس و ? هزار و 42 هکتار مساحت توسعه شهري پاکدشت، قيامدشت و خاوران جايگزين اين اراضي شود.

مديرکل محيط زيست استان تهران خاطر نشان کرد: انشاء‌الله بتوانيم در چارچوب ضوابط و مقررات، اصلاح و ارتقاي منطقه حفاظت شده جاجرود به نحو شايسته انجام شود.


انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن