دیده بان حقوق حیوانات: محققان در بررسی پدیده ترس از عنکبوت‌ها دریافته‌اند که هرچه میزان ترس از این حشرات[عنکبوت حشره نیست] بالاتر باشد، اندازه آن به نظر بزرگتر می‌آید.به گزارش ایسنا ترس شدید از عنکبوت‌ها بر روی نیمی از زنان و یکی از هر شش مرد تاثیر می‌گذارد.نتایج اخیر مطالعات به توضیح این سوال پرداخته که چرا بسیاری از مبتلایان به این پدیده از بزرگی بیش از حد حشره‌ای صحبت می‌کنند که در واقعیت از چنین اندازه ای برخوردار نیست.درک بهتر از تاثیر یک ترس بیجا بر اندازه اجسام می‌تواند به پزشکان در طراحی درمانهای موثرتر کمک کند.به گفته محققان دانشگاه اوهایو، ترس از عنکبوت‌ها و تصور این ترس نیز می‌تواند اندازه این موجودات را در نظر افراد بزرگتر از واقعیت کند که با پرورش این ترس،‌ غلبه بر آنرا سخت می‌کند.این محققان با مطالعه ۵۷ داوطب مبتلا به ترس از عنکبوت، آنها را با پنج عنکبوت زنده در مخازن باز شیشه‌یی روبرو کرده و سپس تخمین آنها را از اندازه این موجودات سنجیدند.هرچه ترس این افراد از این موجودات بیشتر بود، اندازه برآورد شده توسط آنان بیشتر بوده که بین یک تا شش اینچ متغییر بود.