ه گزارش باشگاه خبرنگاران،
خرچنگ جانوری است دریایی که در بسیاری از کشورهای غیر مسلمان به به عنوان
غذای دریایی صید و مصرف می شود. به طور معمول خرچنگ هایی که در دریاها و
اقیانوس ها صید می شوند و به عنوان غذا مصرف می شوند وزنی در حدود ۷۵۰ گرم
الی ۱ تا ۲ کیلوگرم دارند.

اما گاهی خرچنگهایی صید می شوند که باعث
تعجب حاضرین می شوند. جمعه هفته قبل ماهیگران در ایالت " Maine " در شمال
شرقی آمریکا موفق به صید یک خرچنگ ۱۲ کیلوگرمی شدند. طول این خرچنگ از
ناحیه چشم تا انتهای دم چیزی در حدود ۱۰۱ سانتی متر است.البته
با توجه به اندازه بسیار بزرگ این خرچنگ و این که صید این چنین خرچنگی در
این منطقه یک رکورد محسوب می شود ، ماهی گیران به زنده نگاه داشتن خرچنگ
اقدام کردند. این ناحیه یکی از قطبهای صید خرچنگ در آمریکا است و در سال
گذشته میلادی چیزی بیش از ۴۵ تن خرچنگ در این ناحیه صید شده است.

البته
باید ذکر کرد که این خرچنگ سنگین ترین خرچنگی نیست که تاکنون صید شده است و
عنوان سنگین ترین خرچنگ متعلق به یک خرچنگ ۱۹ کیلویی است که در آبهای
منطقه " Novia Scotia " در شمال شرق کانادا صید شده است. البته با توجه به
اندازه بزرگ خرچنگ مذکور ، و دخالت مقامات مسئول قرار است که این خرچنگ ۱۲
کیلویی به جای رفتن بر سر میز غذا به آبهای اقیانوس اطلس ، یعنی جایی که در
آن صید شده است باز گردد.

http://www.niksalehi.com/newspaper/view/034736.php