به گزارش (ايسنا)، اين متخصصان در آزمايشات جديدي دريافته‌اند که جويبارها و رودخانه‌ها، حجم قابل ملاحظه‌اي از گاز دي‌اکسيدکربن را وارد اتمسفر زمين مي‌کنند. آنها تاکيد کردند که اين يافته بايد در مطالعات مدل‌سازي جوي مورد توجه قرار بگيرد.

اين مطالعه که با تلاش کارشناسان دانشگاه ييل در آمريکا صورت گرفته مي‌تواند روي نحوه بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي متخصصان از حرکت کربن در چرخه زمين، آب و اتمسفر تاثير بگذارد.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، ديويد بوتمن از متخصصان برجسته دانشکده «مطالعات جنگلداري و محيط زيست» در اين دانشگاه تشريح کرد: رودخانه‌ها و نهرها درست همانطور که ما در بازدم خود دي اکسيد کربن توليد مي‌کنيم، منبع توليد اين گاز هستند اما اين واقعيت تاکنون در محاسبات دانشمندان روي منابع توليد گازهاي گلخانه اي در نظر گرفته نشده است. اين در حاليست که با توجه به يافته جديد، مناطق وسيعي مثل آمريکا مي‌توانند نقش بسزايي در توليد حجم بالايي از اين گاز داشته باشند.انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن