ديرينه شناسان قديمي ترين ردپاي يك گله فيل متعلق به هفت ميليون سال قبل را در بيابان‌هاي امارات كشف كرده اند.به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين ردپاهاي ماقبل تاريخ نخستين شواهد مستقيم از نحوه زندگي و تعاملات اجتماعي اجداد فيل‌هاي امروزي محسوب مي شود.
[IMG]file://192.168.20.1/multimedia/pics/1390/12/Science/148.jpg[/IMG]
به گفته «فيصل بي بي»، محقق ديرينه شناسي در موزه تاريخ طبيعي برلين، اين منطقه يك سايت تحقيقاتي منحصر به فرد است كه فرصت مناسبي براي محققان براي بررسي رفتارهاي اجتماعي حيوانات ماقبل تاريخ فراهم مي كند.
[IMG]file://192.168.20.1/multimedia/pics/1390/12/Science/146.jpg[/IMG]
سايت تحقيقاتي «مليسا يك» (Mleisa 1) در بيابان هاي امارات، محل زندگي گونه‌هاي متنوع جانوري شامل فيل، كرگدن، بزكوهي، زرافه، خوك، ميمون، جوندگان بزرگ و كوچك، شترمرغ، لاك پشت، كروكوديل و ماهيان بوده است.حيوانات اين منطقه شباهت زيادي به حيوانات هم دوره خود در قاره آفريقا داشته‌اند. گونه‌هاي متنوع گياهي از جمله درختان بسيار بلند نيز در اين منطقه وجود داشتند.
[IMG]file://192.168.20.1/multimedia/pics/1390/12/Science/149.jpg[/IMG]
در سال 2011 يك نقشه هوايي از منطقه تهيه شد. اندازه هر ردپاي كشف شده در حدود 40 سانتيمتر بوده و تشخيص دقيق ردپاها با استفاده از تصاوير ماهواره‌يي تقريبا دشوار بود.
[IMG]file://192.168.20.1/multimedia/pics/1390/12/Science/105.jpg[/IMG]
محققان با قرار دادن يك دوربين ديجيتال بر روي يك كايت توانستند تصاوير دقيقي از منطقه تهيه كنند.طول ردپاهاي كشف شده بالغ بر 260 متر است كه در سطحي به وسعت پنج هكتار شناسايي شده‌اند.
[IMG]file://192.168.20.1/multimedia/pics/1390/12/Science/147.jpg[/IMG]
بررسي ردپاها نشان مي دهد كه يك گله 13 زنجيره‌اي از فيل‌ها در اندازه و سنين مختلف از اين منطقه باتلاقي عبور كرده اند.همچنين ردپايي از يك فيل نر كه در خلاف جهت حركت گله در حركت بوده است نيز توسط محققان كشف شد كه نشان مي دهد فيل هاي ماقبل تاريخ به صورت جمعي و انفرادي زندگي مي كردند.