میهن پت:
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد بعد از ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به پایان اجرای طرح سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی آذربایجان غربی، افزود: در این سرشماری تعداد 47 هزار و 757 قطعه پرنده شامل 67 گونه در زیستگاهها استان مشاهده شد.وی با بیان اینکه سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی همزمان با سراسر جهان به مدت 25 روز در زیستگاههای آبی آذربایجان غربی اجرا شد، ادامه داد: تعداد پرندگان سرشماری شده در مقایسه با سال گذشته 43.9 درصد از نظر تعداد و 13.4 درصد به لحاظ تنوع گونه رشد داشته است.مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 21 منطقه تالابی و رودخانه ای را مقصد پرندگان مهاجر به استان دانست و اظهار داشت: تالابهای کانی برازان مهاباد به عنوان نخستین سایت پرنده نگری کشور، یادگارلو و قوپی باباعلی مهمترین آنها هستند.آذربایجان غربی دارای پنج تالاب بین المللی دریاچه ارومیه، شورگل، قوپی باباعلی، دره سنگی و یادگارلو و 25 تالاب ملی و استانی بوده که مساحت آنها با احتساب تالاب دریاچه ارومیه بالغ بر پنج هزار کیلومتر مربع بوده و بیش از 140 نوع پرنده آبزی در آنها مشاهده شده است.