دیده بان حقوق حیوانات ایران: درامرهای معروف دنیای موسیقی مانند رینگو استار (دارمر گروه بیتل‌ها) سبک خاص خودشان را در طبل زدن داشتند؛ اما گویا این سبک مخصوص در میان دنیای جانوران نیز طرفدار دارد!به گزارش خبر آنلاین کیث مون (درامر گروه The Who) و رینگو استار (دارمر گروه بیتل‌ها) هر کدام سبک خاص خودشان را در طبل زدن داشتند؛ و اگر با دقت گوش دهید متوجه می‌شوید که این موجود (تصویر بالا) نیز سبک خودش را دارد! باقرقره رافدگراوز (Ruffed grouse) نر نخستین حیوان شناخته شده‌ای است که صداهای غیرکلامی منحصر به فردی تولید می‌کند.
به گزارش نیوساینتیست، انسان و بسیاری دیگر از حیوانات خصوصا پرندگان را می‌توان از روی صداهای آنها تشخیص داد. اما به گفته اندرو ایوانیوک از دانشگاه لث‌بریج کانادا، تاکنون هیچ کس به دنبال بررسی این مساله نبود که آیا صداهای غیرکلامی جانوران نیز به صورت مشابه منحصر به فرد است یا نه.
ایوانیوک به مطالعه باقرقره نر پرداخته که با کوبیدن بال‌هایش بر روی پاهای خود، صدایی شبیه طبل زدن تولید می‌کند. هر کدام از طبل زدن‌های این پرنده حدود ۱۰ ثانیه طول می‌کشد و حداکثر شامل ۵۰ ضربه (پالس) است. ایوانیوک و گروهش ۴۴۹ طبل‌زنی مربوط به ۲۳ پرنده نر را ضبط کردند و دریافتند که تعداد ضربات و نرخ تولید آنها در هر یک از این تلاش‌ها، برای تک تک این پرندگان خاص و منحصر به فرد است.
به گفته ایوانیوک، این امکان وجود دارد که پرندگان ماده برای تشخیص نرهای خود در طول فصل جفت‌گیری به این صدای طبل زدن تکیه می‌کنند. الیزابت تیبتس از دانشگاه میشیگان نیز اعتقاد دارد که از نظر تئوری، تشخیص‌پذیر بودن این صداها مزیت‌هایی دارد. به عنوان مثال، فایده دیگر تولید این صداها می‌تواند حفظ جایگاه پرنده در سلسله مراتب زندگی دسته‌جمعی آنها باشد.
اما هر دو محقق در این خصوص هم‌عقیده‌اند که هنوز مشخص نیست که آیا باقرقره رافدگراوز از این صداهای متمایز استفاده می‌کند، و یا این ویژگی تنها یک حادثه تکاملی است.