منطقه حفاظت شده ی ورجین در لواسان واقع گردیده و پاسگاه محیط بانی آن در خیابان کند و علیا لواسان بعد از سازمان آب واقع شده است این منطقه در دیرباز یکی از شکارگاه های سلطنتی بوده است که ورود و شکار در آن ، نیاز به کسب اجازه از شاه داشته ولی اکنون نیاز به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ( واقع در پارک جنگلی سرخه حصار و تائید آن توسط ریاست سازمان حفاظت محیط زیست شمیرانات ) دارد ولی با این تفاوت که اکنون دیگر مجوز شکار نخواهند داد و فقط میتوان به عنوان یک طبیعت گرد وارد این منطقه شد آن هم بدین دلیل است که اکنون حیات وحش این منطقه جزیره ای و پراکنده میباشند همراه با تنوع ژنی پایین حال این تنوع ژنی پایین هم علتی دارد که به شرح زیر است :
این منطقه در گذشته با سرخه حصار در ارتباط بوده و همین ، امکان مهاجرت حیوانات از لوسان به سمت سرخه حصار را فراهم میکرد ولی اکنون با وجود اتوبان بابایی این پل ارتباطی قطع شده است و حیوانات مجبور میباشند در خانواده ی خود جفت گیری نمایند که این کار سبب نابودی آنها خواهد شد .
مطالب بالا مقدمه ای برای آشنایی با این منطقه از گذشته و حال بوده است اما حیات وحش این منطقه شامل :
پلنگ ، خرس ، گراز ، گرگ و کل و بز و قوچ و میش میباشد که در گذشته زیستگاه اصلی ، معدود حیوانات ذکر شده بوده است ولی اکنون گاها از اطراف گرمابدر به این منطقه می آیند ولی کل ، بز ، قوچ ، میش از جمله حیواناتی هستند که در این منطقه حظور دارند .
پرندگان این منطقه :
کور کور سیاه ، کرکس و قرقی سارگپه معمولی و سارگپه پا بلند ، دلیجه ، کبک ، کبک دری ، جغد کوچک و جغد شاخدار هم از مهمترین پرندگان این منطقه به شمار می روند .
گیاهان دارویی متعدد در کوهستان های کشور عزیزمان کم نیست در این منطقه هم گیاهان دارویی نظیر یونجه زرد و پنیرک و زالزالک زرد، شکر تیغال ، ریواس ، بابونه گاوی ، کاکوتی کوهی و ...... زیست می کنند .


964vf2pgbt1tijd199b.jpg


زمین بستر ساز طبیعت ، طبیعت بستر ساز تمدن ها