همشهری آنلاین:
این مرد کامبوجی خودش هم محو تماشای گربه‌ماهی غول‌آسایی شده که به دام انداخته است.
وزن این گربه‌ماهی حدود 230 کیلوگرم است.