دیده بان حقوق حیوانات: هفته گذشته یک جفت جبیر در شرایطی اسفناک از جزایر جنوبی کشور به مقصد دوبی در امارات متحده عربی قاچاق شده اند.بنا به اظهار منابع محلی مطلع، یک جفت جبیر بدون مجوز و با لنج به مقصد دوبی از کشور خارج شده است. ظاهرا این حیوانات که از یکی از جزایر بزرگ جنوبی کشور قاچاق شده اند، همراه با آزار و در شرایطی نامناسب حمل شده اند. همچنین برای جلوگیری از تقلا جهت رهایی، دست های این حیوانات به پشت شاخ ها گیر داده شده و سپس درون کیسه بسته بندی شده اند.جبیر که از حیوانات حمایت شده کشور است، همانند بسیاری از جانوران دیگر این مرز و بوم، مورد علاقه وافر اعراب جنوبی خلیج فارس قرار دارد و به دلیل پرداخت مبالغ کلان عربی، چون بازهای شکاری و هوبره، به دست برخی افراد خودفروخته صید و قاچاق می شود.