از آنجایی که عامل این بیماری در قناری با عوامل مالاریای انسان متفاوت است ابتلای قناری به بیماری برای انسان خطری ندارد.عامل آن تک یاخته ای به نام پلاسمودیوم (plasmodium spp )می باشد که گونه های مختلفی دارد.

از جمله گونه های رایج تر آن در قناری عبارتند ازپلاسمودیوم سیر کومفلکسومp.circumflexum ، پلاسمودیوم کات مریوم p.cathemerium، پلاسمودیوم رلیکتوم p.relictum و پلاسمودیوم الونگاتوم p.elongatum این تک یاخته در داخل گلبول های قرمز میزبان تزاید یافته و موجب پارگی گلبولهای قرمز و درنتیجه کم خونی می شود.انتقال آن توسط پشه های خانواده کولکس(Culex)، آئدس ( Aedes) و آنوفل Anophel صورت می گیرد و قسمتی از سیر تکاملی انگل در بدن این حشرات سپری می شود.

عوارض درمانگاهی این بیماری در قناری شامل ژولیدگی پرها ، عدم تعادل در ایستادن بر روی چوب داخل قفس و گاهی مواقع تورم پلکهای چشم ها و بالاخره مرگ است . در بسیاری از موارد فاصله بروز علائم بیماری تا مرگ پرنده، کمتر از چند ساعت می باشد .

در کالبدگشایی ممکن است عارضه مشخصی مشاهده نشود .گاهی تورم طحال و کبد همراه با نقاط انفارکتوس در سطح طحال و خونریزی های پراکنده در زیر پوست بدن قابل دیدن است . تشخیص قطعی با تهیه ی گسترش خون از پرنده زنده و یا تازه تلف شده و سپس رنگ آمیزی گیمسا میسر می باشد.

پیشگیری از طریق مبارزه با پشه ها و از بین بردن آن ها به عنوان ناقل بیماری و استفاده از توری در اطراف قفس ها در مناطق آلوده جهت جلوگیری از گزش پشه میسر می باشد . درمان توسط داروی کوئیناکرینQuinacrine به میزان 5 تا 10 میکرو گرم به ازای هر گرم وزن پرنده و به مدت 7 روزمتوالی انجام می شود .